Dionýz Szokol

Rating a informácie o Dionýz Szokol

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Dionýz Szokol 12415 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 148176. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 82.9060% spoločností je horších ako Dionýz Szokol.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Dion&yacute;z Szokol" href="http://dionyz-szokol.sk-rating.com/">
   <img src="http://dionyz-szokol.sk-rating.com/dionyz-szokol.png" width="150" height="25" alt="Rating Dion&yacute;z Szokol" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Dionýz Szokol

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia